Valki Ilmenite


«Valki Ilmenite»

Ukraine, 12110, Zhytomyr Region,

Volodarsk-Volynskyi Raion,

Irshansk, 1A Shevchenka St

Тел.: +38 (04145) 44287

Факс: +38 (04145) 43613, 42430