Synkiv Agro


Synkiv Agro

Ukraine, 48663, Ternopil Region,

Zalishchytsky Raion, Synkiv, 1 Tsentralna St

Теl./fax: +38 (044) 280 89 82