JSC “SPC UkrAgro”(Skibnevo)


“UkrAgro NPK”

31362, Khmelnytsk Region, Khmelnytsk District,
Rozsosha Rural Administration,
Skibnevo Station, 1 Vokzalna St

теl.: +380 382 67 46 33, факс: 67 46 17