Mezhyrichensk Mining and Concentration Complex


«Mezhyrichensk Mining and Concentration Complex»

Ukraine, 12110, Zhytomyr Region,

Volodarsko-Volynskyi Raion,

Irshansk, 1A Shevchenka St

Тel.: +38 (04145) 44328, 44287

Fax: +38 (04145) 43613